Команда x_x: опции, ключи и примеры использования

x_x

View Excel and CSV files from the command-line.

  • View an XLSX or CSV file:

x_x {{file.xlsx|file.csv}}

  • View an XLSX or CSV file, using the first row as table headers:

x_x -h {{0}} {{file.xlsx|file.csv}}

  • View a CSV file with unconventional delimiters:

x_x --delimiter={{';'}} --quotechar={{'|'}} {{file.csv}}

Также может быть вам интересно:
Фото xmllint
xmllint

Фото xxd
xxd

Интересное на «Цифре»