Команда git-ignore: опции, ключи и примеры использования

git ignore

Generate .gitignore files from predefined templates. More information: https://docs.gitignore.io/install/command-line.

  • List available templates:

git ignore list

  • Generate a .gitignore template:

git ignore {{item_a,item_b,item_n}}

Также может быть вам интересно:
Фото github-label-sync
github-label-sync

Фото git-imerge
git-imerge

Интересное на «Цифре»