×
🏆 Пройди Квест на ДСА 2018

fdupes

Finds duplicate files in a given set of directories.

  • Search a single directory:

fdupes {{directory}}

  • Search multiple directories:

fdupes {{directory1}} {{directory2}}

  • Search all directories recursively:

fdupes -r {{directory}}

  • Search multiple directories, one recursively:

fdupes {{directory1}} -R {{directory2}}

Фото exiftool
Предыдущая запись:
exiftool
Фото ffmpeg
Следующая запись:
ffmpeg