Команда nm: опции, ключи и примеры использования

nm

List symbol names in object files.

  • List global (extern) functions in a file (prefixed with T):

nm -g {{file.o}}

  • Demangle C++ symbols (make them readable):

nm --demangle {{file.o}}

  • List only undefined symbols in a file:

nm -u {{file.o}}

  • List all symbols, even debugging symbols:

nm -a {{file.o}}

Также может быть вам интересно:
Фото nl
nl

Фото notify-send
notify-send

Интересное на «Цифре»